Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   
   Úvod
   Liečení pacienti
   Pani Eva III.
   Pán Pavol
   Pán Anton
   Pani Gea
   Pán Rado
   Pani Renáta
   Pani Viktória
   Pani Blažena
   Pani Iveta
   Pani Soňa II.
   Pán Jozef
   Pani Katarína
   Pani Soňa
   Pani Ľubica
   Pani Adriana
   Pani Oľga
   Pani Alena
   Pani Viera
   Pán Ľubomír
   Pani Eva II.
   Pani Mária IV.
   Pani Jitka
   Pani Zuzana a Erika
   Pani Božena
   Pán Giulio
   Pani Mária III.
   Pani Dana
   Pani Mária
   Pani Eva
   Pani Maruška
   Pán Vladimír
   Pán Roman
   Pani Ľuba
   Ďalšie príbehy
   Kontakt
posledná zmena
1.4.2022

Liečení pacienti

Pani Gea

 

Pani Gea, cvičiteľka, mnohonásobná účastníčka detoxikačných kurzov nám napísala:

 

Milí priatelia,

rada čítam vaše poznatky a príbehy zo Školy verejného zdravia. Bola som účastníčkou ŠVZ hneď v začiatkoch, od prvého či druhého stretnutia. Veľmi ma to zaujalo, tak som tam chodila 27 rokov. V daný týždeň som aj predcvičovala účastníkom kurzu. Doma v Kežmarku som 30 rokov viedla ženy v telocvični a učila ich zdravému životnému štýlu. Využila som aj poznatky, ktoré som získala v ŠVZ.

Počas pandémie, keď sme už necvičili, moje cvičenky ma „nakopli“, aby som vytvorila niečo, podľa čoho by mohli cvičiť doma. A stalo sa. Na čo som v mladšom veku občas myslela, teraz som to vykonala. V kežmarskom kníhkupectve ALTER EGO som vydala knižku Gearytmika pri bolestiach chrbtice aj pre vek 60 plus. Je tam overený výber cvičení z kalanetiky, pilatesa, jogy a mojich 30 ročných skúseností v telocvični. Dúfam, že som urobila trochu dobra pre tých, ktorí chcú cvičiť doma v obývačke.

Občas spolupracujem s Kežmarskými novinami a Kežmarskou televíziou, v ktorých som publikovala moje dlhoročné skúsenosti. Som rada, že duch ŠVZ sa rozvíja aj v Kežmarku a okolí, že som naučila stovky žien priblížiť sa k zdravému životnému štýlu, že cvičia doma v obývačke podľa veku i svojich fyzických, psychických a zdravotných možností.

Teším sa, koľko ľudí navštevuje ŠVZ. A vďaka múdrosti a vytrvalosti MUDr. Márie Fulovej a technickému organizátorovi, a to aj výletov a turistiky po celom Slovensku Ing. Štefanovi Fulovi, si vylepšili svoje zdravie tisícky účastníkov. Verím, že účastníci týchto kurzov si vzali k srdcu to, čo sa tam naučili a rozširovali tieto poznatky ďalej medzi svojimi známymi.

Týmto chcem poďakovať manželom Fulovcom za ich ochotu, trpezlivosť a starostlivosť o všetkých, ktorí ŠVZ navštívili a ešte aj navštevovať budú. V mene účastníkov ďakuje

Gea Nálepková z Kežmarku.

 

Fotografie z niektorých kurzov na ktorých sa zúčastnila pani Gea si môžete pozrieť na:

https://www.skolaverejnehozdravia.sk/svz33i.htm

https://www.skolaverejnehozdravia.sk/svz32e.htm

 

 

Ďakujeme Mgr. Genovéve Nálepkovej za dlhoročnú plodnú spoluprácu. Takmer 30 rokov viedla cvičenia na letných stretnutiach i niektorých detoxikačných kurzoch Školy verejného zdravia. Aktívnym prístupom, neutíchajúcim optimizmom i nasadením nás vždy na jej cvičeniach rozohriala a pozitívne naladila, čím prispela k úspešnému priebehu podujatí ŠVZ.

 

 

 

 

 

späť

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.