Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   Úvod
   Kontakt

 oznam

Imunitný systém
pozri Poradňa

posledná zmena
15.3.2005

Kontakt

 

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

www.skolaverejnehozdravia.sk

www.svz.szm.sk

e-mail: info@skolaverejnehozdravia.sk

poradna@skolaverejnehozdravia.sk

svz@szm.sk


Tel. č.: 02/4592 4319 (v pondelok a v stredu v čase 20:00-21:00 hod. okrem sviatkov a termínov kurzov).

Počas kurzov môžete zavolať na tel.číslo 0917 213 627
(v pondelok a v stredu 20:30-21:30 hod.)

 

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.