Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
   
   Úvod
   Foto-kurzy 2016
   17.1.-23.1.2016
   13.3.-19.3.2016
   17.4.-23.4.2016
   1.5.-7.5.2016
   15.5.-21.5.2016
   3.6.-9.6.2016
   19.6.-25.6.2016
   15.7.-21.7.2016
   12.8.-18.8.2016
   9.10.-15.10.2016
   23.10.-29.10.2016 
   Kontakt

MUDr. Mária Fulová

Prdnáška

Okolo Slnečných jazier

Vychádzaka

Na Zochovej chate

Cvičenie

Túra do lesa

Rané plávanie

Na túre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto-kurzy 2016


13.3.-19.3.2016   Senec

13.-19.3.2016

 

Ráno na Slnečných jazerách Vychádzka do mesta Vychádzka do mesta
Vychádzka do mesta Kostol sv.Mikuláša Boží hrob
Vychádzka do mesta Okolo SLnečnýchj jazier Okolo SLnečnýchj jazier
Okolo SLnečnýchj jazier Okolo SLnečnýchj jazier Okolo SLnečnýchj jazier
Okolo SLnečnýchj jazier Na pirátskej ľodi Na pirátskej ľodi
Na pirátskej ľodi Na pirátskej ľodi Na pirátskej ľodi
Na pirátskej ľodi Na pirátskej ľodi Na pirátskej ľodi
Na pirátskej ľodi Na pirátskej ľodi Na pirátskej ľodi
Na pirátskej ľodi Na vychádzke Na Včelársku paseku
Včelárska paseka
Včelárska paseka Včelárska paseka
Včelárska paseka Včelárska paseka Včelárska paseka
Včelárska paseka Včelárska paseka Vychádzka
Naši otužilci Naši otužilci Na pamiatku
Na pamiatku Na pamiatku Na pamiatku
Na pamiatku Na pamiatku Na vychádzke
Túra Túra Túra
Túra Túra Túra
Túra Túra Obed
Obed Raňajky Cvičenie
Túra na Zochovu chatu Túra na Zochovu chatu Túra na Zochovu chatu
Túra na Zochovu chatu Túra Na Zochovej chate
Na Zochovej chate Na Zochovej chate Na Zochovej chate
Kam pôjdeme? Začína jar? Po túre
Po túre Po túre Po túre
Po túre Záverečný večer

 

Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01  Senec

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.