Úvod
   Naši spolupracovníci
   Aktivity
   Poradňa 
   Recepty
   Liečení pacienti
   Prednášky
   Prihlášky do ŠVZ
   21 letných stretnutí
   Kurzy
   Prihlášky na kurzy
   Prečítajte si
   Literatúra
   Archív
   Kniha návštev
   Kniha receptov

 oznam
posledná zmena
1.1.2009

Prednášky 2008

Literatúra

Ponukový list 2009

 

Detoxikácia - cesta ku zdraviu (2008) (NOVINKA) 92 str. A5, 2,70 €

1.časť: Zborník prednášok obsahuje prednášky dr. Dellinčákovej, dr.Delinčáka, dr.Fulovej, Ing. Kleňovej, dr. Krausa, Mgr.Mazúra, Ing.Pížla, dr.Škereňa a ďalších zo  XVII. letného stretnutia. 2.časť obsahuje otáz-ky a odpovede z diskusných večerov a z poradne Školy verejného zdravia a v 3.časti je pokračovanie receptov zdravej výživy. Publikácia obsahuje aj výpovede účastníkov detoxikačných pobytov.


Naše kĺby, naše kosti (2007) 100 str. A5, 2,70 € VYPREDANÉ! (odporúčame CD XVI.LS)

1.časť: Zborník prednášok obsahuje prednášky dr. Dellinčákovej, dr.Delinčáka, dr.Fulovej, Ing. Kleňovej, dr.Krausovej, dr. Krausa, MUDr. Mateja, dr.Sabolovej, dr.Škereňa, prof.Ing.Zachara a ďalších zo  XVI. letného stretnutia. 2.časť obsahuje otázky a odpovede z diskusných večerov a z poradne Školy verejného zdravia a v 3.časti je pokračovanie receptov zdravej výživy.


Voľné radikály a antioxidanty - hrozba a ochrana (2006) 92 str. A5, 2,50 € VYPREDANÉ!                                                                                                                         (odporúčame CD XV.LS)

1.časť: Zborník prednášok obsahuje prednášky dr. Dellinčáka, dr.Fulovej, Ing. Kleňovej, dr.Krausa, Mgr.Mazúra, Ing. Pížla, dr.Sabolovej, dr.Škereňa, Ing.Tomalu a ďalších z  XV. letného stretnutia. 2.časť obsahuje otázky a odpovede z diskusných večerov a z poradne Školy verejného zdravia a v 3.časti je pokračovanie receptov zdravej výživy.


Energia - základ života (2005) 100 str. A5, 2,50 €    VYPREDANÉ! (odporúčame CD XIV.LS)

1.časť: Zborník prednášok obsahuje prednášky dr. Dellinčáka, dr. Farského, dr.Fulovej, dr.Krausa, Mgr.Mazúra, dr.Sabolovej, dr.Škereňa, Ing.Tomalu a ďalších zo  XIV. letného stretnutia. 2.časť obsahuje otázky a odpovede z diskusných večerov a z poradne Školy verejného zdravia a v 3.časti je pokračovanie receptov zdravej výživy.


Ako a prečo starneme (2004) 96 str. 2,50 €   VYPREDANÉ! (odporúčame CD XIII.LS)

1.časť: Zborník prednášok obsahuje prednášky dr.Fulovej, Mgr.Kleňovej, dr.Košlíka, dr.Krausovej, Mgr.Mazúra, dr.Sabolovej, dr.Škereňa, Ing.Tomalu a ďalších z  XIII. letného stretnutia. 2.časť obsahuje otázky a odpovede z diskusných večerov a z poradne Školy verejného zdravia a v 3.časti je pokračovanie receptov zdravej výživy.


Aká bude cena zdravia (2003) A5, 92 str. 2,50 € VYPREDANÉ! (odporúčame CD XII.LS)

1.časť: Zborník prednášok obsahuje prednášky dr.Bušovej, dr.Fulovej, dr.Gvozdjakovej, dr.Krausa, Ing.Pížla, Ing.Suhaja, Ing.Tomalu a ďalších z  XII. letného stretnutia. 2.časť obsahuje otázky a odpovede z diskusných večerov a z poradne Školy verejného zdravia včítane vzorového jedálneho lístka a v 3.časti je pokračovanie receptov zdravej výživy...


XVII. letné stretnutie – Drienica (NOVINKA) CD 2,50 €

Kompaktný disk obsahuje v elektronickej forme vyše 500 farebných fotografií zo XVII. letného stretnutia Školy verejného zdravia, ktoré sa uskutočnilo v júli a auguste 2008 v Drienici. CD obsahuje aj fotografie z detoxikačných pobytov z Modry-Harmónie. Fotografie sú vo formáte jpg. CD obsahuje aj publikáciu Detoxikácia - cesta ku zdraviu vo formáte pdf.


XVI. letné stretnutie – Kúpele Nimnica CD 2,50 €

Kompaktný disk obsahuje v elektronickej forme vyše 600 farebných fotografií zo XVI. letného stretnutia Školy verejného zdravia, ktoré sa uskutočnilo v júli a auguste 2007 v Kúpeľoch Nimnica. Fotografie sú vo formáte jpg. CD obsahuje aj publikáciu Naše kĺby, naše kosti vo formáte pdf.


XV. letné stretnutie – Drienica CD 2,50 €

Kompaktný disk obsahuje v elektronickej forme vyše 400 farebných fotografií z XV. letného stretnutia Školy verejného zdravia, ktoré sa uskutočnilo v júli a auguste 2006 v Drienici na východnom Slovensku. Fotografie sú vo formáte jpg. CD obsahuje aj publikáciu Voľné radikály a antioxidanty - hrozba a ochrana vo formáte pdf.


15 letných stretnutí CD 3,32

Kompaktný disk obsahuje prezentáciu zo všetkých 15 letných stretnutí. Dĺžka prezentácie so zvukom vo formáte ppt alebo pps je 26 minút. (K prezeraniu je potrebný Power Point, ktorý je súčasťou Mikrosoft Office.)


XIV. letné stretnutie – Nimnica CD 2,50 €

Kompaktný disk obsahuje v elektronickej forme 666 farebných fotografií zo XIV.letného stretnutia Školy verejného zdravia z augusta 2005, ktoré sa uskutočnilo v Kúpeloch Nimnica. Na disku sa nachádzajú aj odborné prednášky na tému: Energia - základ života z tohto stretnutia. Fotografie sú vo formáte jpg, k prehliadaniu prednášok na CD odporúčame software Acrobat Reader.


XIII. letné stretnutie – Svit CD 2,50 €

Kompaktný disk obsahuje v elektronickej forme 200 farebných fotografií z XIII.letného stretnutia Školy verejného zdravia z augusta 2004, ktoré sa uskutočnilo vo Svite. Na disku sa nachádzajú aj odborné prednášky na tému: Ako a prečo starneme z tohto stretnutia. Fotografie sú vo formáte jpg, k prehlia-daniu prednášok na CD odporúčame software Acrobat Reader (je súčasťou CD).


XII. letné stretnutie – Modra-Harmónia CD 2,50 €

Kompaktný disk obsahuje v elektronickej forme 60 farebných fotografií z XII.letného stretnutia Školy verejného zdravia z augusta 2003, ktoré sa uskutočnilo v Modre-Harmónii. Na disku sa nachádzajú aj odborné prednášky na tému: Aká bude cena zdravia z tohto stretnutia. Fotografie sú vo formáte jpg.

 

Publikácie budeme zasielať až do vyčerpania zásob na doporučene. V súvislosti s úpravou poštovného od 1.7.2009 a zrušením služby zasielania listov na dobierku budeme zasielať publikácie až po úhrade.
Po objednaní publikácií (prostredníctvom záväznej objednávky na tejto stránke, alebo mailom, prípadne listom) Vám oznámime výšku úhrady (ceny publikácií + poštovné a balné 1,5 - 2,5 ). Po úhrade Vám objednané publikácie zašleme spravidla do týždňa, najneskôr do 3 týždňov doporučene.
Adresa pre zaslanie záväznej objednávky poštou: Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01 Senec. Publikácie si môžete objednať aj prostredníctvom e-mailu na adrese:
svz@szm.sk.

Mimoriadna ponuka: Záujemcom, ktorí odošlú najneskôr do 15.5.2009 poštovou poukážkou typu H 3,70 (cena publikácie 2,70 € + poštovné 1,00) na vyššie uvedenú adresu, zašleme doporučene do 2 týždňov publikáciu Detoxikácia - cesta ku zdraviu. (Do správy pre adresáta napíšte: „ZBORNÍK“). Pri tomto spôsobe nezasielajte prosím, záväznú objednávku. Záujemcom, ktorí odošlú 6,00 zašleme zbor-ník + CD. (Do správy pre adresáta napíšte: „ZBORNÍK+CD“).


Ak si chcete objednať publikácie, vyplňte prosím nasledovný formulár. Ak chcete použiť klasickú objednávku, môžete si ju stiahnuť tu.


Záväzná objednávka


Váš e-mail: 

Záväzne si objednávam nasledovné publikácie (doplńte prosím počet kusov):

Objednané publikácie zaielame až po zaplatení. Na základe tejto záväznej objednávky Vám zašleme pokyny k úhrade. Po platbe Vám zašleme objednané publikácie spravidla do týždňa, najneskôr do 3 týždňov doporučene.

Vyplnením tejto záväznej prihlášky dávam súhlas na spracovanie osobných údajov v nej uvedených.hore
Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.