Škola verejného zdravia, Chalupkova 24, 903 01, Senec, www.skolaverejnehozdravia.sk                         AUDIO
 
   
   Úvod
   Naši spolupracovníci
   Aktivity
   Poradňa
   Recepty
   Liečení pacienti
   Prihlášky do ŠVZ
   Prihlášky na kurzy
   Príspevok na rekreáciu
   Darčekový poukaz
   Foto kurzy 2008-2020
   25 letných stretnutí
   Anketa
   Literatúra
   Prečítajte si
   Archív
   Kontakt
oznam
posledná zmena
15.10.2020
5najbližšia aktualizácia

1.11.2020


   Škola verejného zdravia

V súlade s rozhodnutím štátnych orgánov SR Vám oznamujeme, že marcový detoxikačný kurz sa v termíne 22.-28.3.2020 neuskutoční a presúva sa na termín 17.5.-23.5.2020. Prihlásených záujemcov o tento kurz sme dňa 10.3.2020 informovali e-mailom.

Vzhľadom na vývoj pandémie koronavírusu Vám oznamujeme, že aprílový detoxikačný kurz sa v termíne 19.4.-25.4.2020 neuskutoční a presúva sa na termín 20.9.-26.9.2020. Prihlásených záujemcov o tento kurz sme dňa 18.3.2020 informovali e-mailom.

Vzhľadom na vývoj pandémie koronavírusu Vám oznamujeme, že májové detoxikačné kurzy sa v termíne 10.5.-16.5.2020 a 17.5.-13.5.2020 neuskutočnia a presúvajú sa na jeseň. Prihlásených záujemcov o tieto kurzy sme dňa 14.4.2020 informovali e-mailom.

Vzhľadom na vývoj pandémie koronavírusu a v súlade s oznámením vlády SR zo dňa 20.4.2020 Vám oznamujeme, že júnový detoxikačný kurz plánovaný v termíne 19.6.-25.6.2020 sa neuskutoční. Aktuálne termíny kurzov nájdete tu. Prihlásených záujemcov o tento kurz sme dňa 21.4.2020 informovali e-mailom.

Vzhľadom na vývoj pandémie koronavírusu Vám oznamujeme, že septembrový detoxikačný kurz v termíne 6.9.-12.9.2020 sa neuskutoční. Bližšie informácie nájdete na: http://www.skolaverejnehozdravia.sk/svz19m0_2020.htm
Zaradených záujemcov o tento kurz sme dňa 16.8.2020 informovali e-mailom.

Vzhľadom na vývoj pandémie koronavírusu Vám oznamujeme, že septembrový detoxikačný kurz v termíne 20.9.-26.9.2020 sa neuskutoční. Bližšie informácie nájdete na: http://www.skolaverejnehozdravia.sk/svz19s0_z.htm
Zaradených záujemcov o tento kurz sme informovali dňa 19.8.2020 e-mailom.

Vzhľadom na vývoj pandémie koronavírusu Vám oznamujeme, že októbrový detoxikačný kurz v termíne 11.10.-17.10.2020 sa neuskutoční. Bližšie informácie nájdete na: http://www.skolaverejnehozdravia.sk/svz19s0_z.htm
Zaradených záujemcov o tento kurz sme informovali dňa 11.9.2020 e-mailom.

   Choroba vždy patrila medzi neradostné udalosti v živote človeka. Kým v minulosti trápili ľudí obrovské epidémie infekčných chorôb (kiahne, mor, týfus), dnešných ľudí zabíjajú epidémie ešte väčšie – už nie infekčné ale civilizačné choroby, proti ktorým sú antibiotiká bezmocné. Väčšina z nás pozná štatistické údaje o vysokej chorobnosti a úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia, ktoré každoročne pripravia o život približne 56 % zomrelých. Nie sú však jediným neduhom – na druhom mieste ich vytrvalo nasledujú nádory, za nimi choroby pohybového aparátu a chrbtice, pokračujú choroby tráviacích a dýchacích orgánov, alergia, reuma, cukrovka.

   Nárast výskytu civilizačných, správnejšie degeneratívnych ochorení za posledných desať rokov zreteľne ukazuje, akú budúcnosť pripravujeme sebe a žiaľ aj svojim potomkom. Mnohí z nás sú presvedčení že je to výsledok zlej finančnej situácie v zdravotníctve. Ak by sme si však seriózne rozobrali príčiny vzniku degeneratívnych chorôb, zistili by sme, že väčšinu z nich si nechtiac spôsobujeme sami. Bez ohľadu na finančnú situáciu sa väčšina z nás zle stravuje, fajčí, konzumuje alkohol, žije v strese bez primeraného pohybu, v neustálom napätí, hneve, bez radosti a pokoja.

MUDr. Mária Fulová
MUDr. Mária Fulová

Pôvodným povolaním detská lekárka, v súčasnosti pracuje ako lekár - diagnostik.

Školu verejného zdravia vedie už tretie desaťročie od jej vzniku. Je nadšeným propagátorom zdravej výživy a biologickej medicíny. Vedie bezplatnú poradňu Školy verejného zdravia. V elektronických a printových masmédiách propaguje prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. Publikuje a organizuje odborné prednášky a kurzy.

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevázkovateľa zakázané.