Úvod
   Naši spolupracovníci
   Aktivity
   Poradňa 
   Recepty
   Liečení pacienti
   Prednášky
   Prihlášky do ŠVZ
   XIX. LS
   Kurzy
   Prihlášky na kurzy
   Prečítajte si
   Archív
   Kniha návštev
   Kniha receptov

 oznam

Imunitný systém
pozri Poradňa

posledná zmena
20.1.2008

Program prednášok a aktivít

2008

25.1.2007 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21 Ing.Peter Koštúr: Minerály a stopové prvky   I.časť
26.1.2007 14:00 Bratislava

Centrum voľného času,
Štefánikova 26

Klub rekondície a naturálnej medicíny
MUDr. Mária Fulová: Naše kĺby, naše kosti

23.2.2008 11:05 SR Slovenská televízia 2 Cesty nádeje: Príbeh pána Stanislava
29.2.2008 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21 Ing.Peter Koštúr: Minerály a stopové prvky II.časť
28.3.2008 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21 MUDr. Miloš Matej: Riziko vzniku rakoviny vplyvom UV žiarenia
11.-24.4.2008   Modra CĎV UK Modra-Harmónia Detoxikačné kurzy
25.4.2008 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21

Ing.Peter Koštúr: Minerály a stopové prvky III.časť

2.5.2008 18:00 Prievidza

Dom športu - Šachový klub,
Olympionikov 4

MUDr. Mária Fulová: Míľa pre zdravie II.
9.-29.5.2008   Modra CĎV UK Modra-Harmónia Detoxikačné kurzy
30.5.2008 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21 MUDr. Mária Fulová: Detoxikácia organizmu
13.-26.6.2008   Modra CĎV UK Modra-Harmónia Detoxikačné kurzy
27.6.2008 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21 Prednáška
27.7.-8.8.2008   Drienica Horský hotel Javorna XVII. Letné stretnutie Školy verejného zdravia
18.-31.8.2008   Modra CĎV UK Modra-Harmónia Detoxikačné kurzy
5.-18.9.2008   Modra CĎV UK Modra-Harmónia Detoxikačné kurzy
25.9.2008 16:30 Bratislava Veltrh Biostyl, Incheba B2 MUDr. Mária Fulová: Detoxikácia - cesta ku zraviu
26.9.2008 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21 Ing.Peter Koštúr: Minerály a stopové prvky IV.časť
17.-30.10.2008   Modra CĎV UK Modra-Harmónia Detoxikačné kurzy
31.10.2008 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21 Prednáška
5.11.2008 18:00 Prievidza Dom športu, Šachový klub MUDr. Mária Fulová: Detoxikácia organizmu
7.-20.11.2008   Modra CĎV UK Modra-Harmónia Detoxikačné kurzy
28.11.2008 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21 MUDr.Peter Sedlák:
13.12.2008 11:05 SR Slovenská televízia 2 Cesty nádeje (Príbeh pána Romana a pani Ľuby)
15.12.2008 00:25 SR Slovenská televízia 2

Cesty nádeje (Príbeh pána Romana a pani Ľuby)
Repríza

19.12.2008 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21 Predvianočný diskusný klub

 

2007

26.1.2007 14:00 Bratislava
Kultúrne stredisko, Vajnorská 21
MUDr. Mária Fulová
20.2.2007 20:00 SR Televízia Nautik Zdravie z obrazovky
23.2.2007 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21 Kyselinotvorné potraviny
27.3.2007 20:00 SR Televízia Nautik Zdravie z obrazovky
30.3.2007 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21 MUDr. Miloš Matej: Osteoporóza
27.4.2007 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21

MUDr. Caňo: Urologické problémy v staršom veku

25.5.2007 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21 MUDr. Jozef Kraus: Onkologické ochorenia
31.5.2007 16:30 SR Slovenská televízia 2

Cesty nádeje (Príbeh pani Oľgy)

1.6.2007 13:00 SR Slovenská televízia 2 Cesty nádeje (Príbeh pani Oľgy) - Repríza
29.6.2007 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21 Diskusný klub
29.7.- 8.8.2007   Nimnica Kúpele XVI. Letné stretnutie Školy verejného zdravia
31.8.2007 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21 Diskusný klub
28.9.2007 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21 Diskusný klub
25.10.2007 15:30 Senec Dom dôchodcov, Hviezdoslavova MUDr. Mária Fulová: Naše kĺby, naše kosti
26.10.2007 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21 MUDr. Mária Fulová: Naše kĺby, naše kosti
24.11.2007 10:00 Prievidza Dom kultúry MUDr. Mária Fulová: Vplyv stravy na naše zdravie
23.11.2007 7:00 SR Slovenská televízia 1 Ranný magazín (hosť: MUDr. Mária Fulová)
30.11.2007 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21 Diskusný klub
14.12.2007 14:00 Bratislava Kultúrne stredisko, Vajnorská 21 Predvianočný diskusný klub

 

Bližšie informácie:

Tel. č.: 02/ 4592 4319 (pondelok, streda 20:30-21:30 hod).

 

Kontakt:
Škola verejného zdravia
Chalupkova 24
903 01 Senec


http://www.svz.szm.sk/

e-mail: svz@szm.sk

späť

Zmeny životného štýlu a stravovania odporúčame len pod dohľadom ošetrujúceho lekára. Tieto stránky sú určené len pre súkromnú potrebu. Každé iné použitie materiálov nachádzajúcich sa na týchto stránkach je bez súhlasu prevádzkovateľa zakázané.